شخصی

طرح بندی ساده

علی بهمنی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

علی نقیبی

توسعه دهنده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

معصومه کریمی

طراح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

طرح بندی ساده (عکس گرد)

علی بهمنی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

علی نقیبی

توسعه دهنده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

معصومه کریمی

طراح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

طرح بندی فشرده

علی بهمنی

مدیر اجرایی

علی نقیبی

توسعه دهنده

معصومه کریمی

طراح

طرح بندی فشرده (عکس گرد)

علی بهمنی

مدیر اجرایی

علی نقیبی

توسعه دهنده

معصومه کریمی

طراح

طرح بندی مدرن

علی بهمنی

مدیر اجرایی

علی نقیبی

توسعه دهنده

معصومه کریمی

طراح

طرح بندی مرسوم

علی بهمنی

مدیر اجرایی

علی نقیبی

توسعه دهنده

معصومه کریمی

طراح

طرح بندی کارت

علی بهمنی

مدیر اجرایی

علی نقیبی

توسعه دهنده

معصومه کریمی

طراح

ساخته شده با افکت 4

محمود فکر آبادی

توسعه دهنده

علی بهمنی

مدیر اجرایی

محمود فکر آبادی

توسعه دهنده

نازنین نصرتی

مدیر اجرایی

محمود فکر آبادی

توسعه دهنده

علی بهمنی

مدیر اجرایی

رعنا آزادی

توسعه دهنده

نازنین نصرتی

مدیر اجرایی