با تبدیل پایان نامه به کتاب و ثبت فیپا و شابک قانونی بر روی آن، حقوق مادی و معنوی اثر برای نویسنده آن برای همیشه محفوظ خواهد ماند.

مزایای تبدیل پایان نامه به کتاب

 • کسب امتیاز در مصاحبه دکتری: با تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ آن می توانید تا 4 امتیاز در مصاحبه دکتری اخذ کنید.
 • کم هزینه بودن آن: چاپ کتاب در مقایسه با چاپ مقاله در مجلات پولی کم هزینه تر است.
 • کوتاه بودن فرآیند:‌ معمولا بخش اعظمی از مدت زمان چاپ کتاب به اخذ مجوزهای آن مربوط است اما این بازه زمانی باز هم نسبت به داوری مقاله و چاپ آن کوتاه تر می باشد.
 • ثبت در کتابخانه ملیپس از اخذ مجوزهای مربوطه کتاب شما در کتابخانه ملی ثبت می گردد و امکان استفاده سوء دیگران کاهش می یابد.
 • جاودانه نگهداشتن پایان نامه:‌ شما می توانید با تبدیل پایان نامه به کتاب آن را به یک اثر جاودان مبدل کنید.
 • امکان فروش کتاب: درصورت غنی بودن محتوای علمی کتاب، می توانید از فروش آن بهره مالی ببرید.

پایان نامه را چگونه به کتاب تبدیل کنیم؟

 • انتخاب یک عنوان مناسب
 • تبدیل برخی از قسمت ها به قالب کتاب
 • ویرایش متن و صفحه آرایی کتاب
 • طراحی جلد
 • اخذ تایید نهایی مولف 
 • اخذ فیپا و مجوز نشر
 • ارسال کتاب به چاپخانه، صحافی و تحویل اثر

نویسندگان و پژوهشگران گرامی توجه فرمایند تصمیم درخصوص تبدیل پایان نامه به کتاب می تواند از عواملی نظیر: سطح کیفی و غنی بودن مطالب شما و رقابت پذیری کتاب در بازار نشر تاثیر بپذیرد. 

البته برخی مزایای پیش گفته نیز می تواند بر این تصمیم اثرگذار باشد، لذا خواهشمند است درخصوص آغاز فرآیند تبدیل پایان نامه به کتاب بررسی های مقدماتی بازار نشر را در نظر بگیرید و در ادامه جهت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب و ارائه مشاوره رایگان خدمات نشر نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی از طریق این فرم اقدام فرمایید.

شایان ذکر است بهترین فرد جهت تبدیل اثر به کتاب، نویسنده ی پایان نامه است چراکه تسلط نویسنده بر موضوع و اهمیت قسمت های مختلف محتوا بهترین دلیل برای این فرآیند می باشد. 

فرایند نشر آثار شما

آماده سازی کتاب

         مشاوره چاپ و نشر
         صفحه آرایی
         طراحی جلد

تخصیص شابک

           تهیه شابک کتاب

اخذ فیپا و مجوز نشر

   ارسال محتوا به کتابخانه ملی و        تنظیم شناسنامه کتاب و اخذ             مجوز نشر کتاب

چاپ و نشر

       آماده سازی، چاپ و نشر،               صحافی و بسته بندی و                  تحویل به نویسنده