آثار شاخص:

داستان «آرمانا» نوشته معصومه دهنوی، برنده سومین جشنواره ملی دانشجویی «خون سیاوش» (با موضوع جهاد علمی و دانشمندان هسته‌ای) در بخش داستان‌کوتاه شد.

✍️ معصومه_دهنوی، متولد سال ۱۳۷۱ در نیشابور است. او داستان‌نویسی را به طور مستمر و جدی از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد.

🔷 «گاه رویش عَشَقه»، اولین کتاب معصومه دهنوی است که در بهار سال ۱۴٠٠ توسط نشر صاد وارد بازار کتاب شد.

🔶 در کارنامه ادبی پُر بار او: برگزیده سه دوره جایزه ملی داستان کبوتر حرم، برگزیده یک دوره تولید کتاب شهرکرد، برگزیده سه دوره جایزه داستان سیمرغ، برگزیدهٔ یک دوره جایزه ملی داستان خاتم و برگزیده جایزه ادبی «کتاب کوچه» دیده می‌شود.

نگاهی به آثار منتشر شده‌ی نویسندگان نیشابوری در سال 1401

رمان
مجموعه‌داستان
ترجمه
سفرنامه

🔷 رمان «احتمام» / زهرا برهانی / انتشارات نسل روشن / بهار ۱۴۰۱

🔶 رمان «رویای سوخته» / سمیرا جوادی‌نژاد / انتشارات فرهنگ رسا / بهار ۱۴۰۱

🔷 مجموعه داستان «هیولای تلخ» / محمد اسعدی / نشر صاد / تابستان ۱۴۰۱

🔶 مجموعه داستان «طبقۀ ششم خانۀ پنج طبقه» / آنار رضایف / ترجمۀ علی ملایجردی / نشر خردگان / پاییز ۱۴۰۱

🔷 افسانه‌های زیر چادر / مجموعه‌ای از افسانه‌های آسیای میانه / ترجمۀ علی ملایجردی / نشر خردگان / پاییز ۱۴۰۱

🔶 رمان «برادران تاریکی» / مرتضی فخری / نشر مهری لندن / پاییز ۱۴۰۱

🔷 رمان «نصوح سیاه» / مرتضی فخری / نشر مهری لندن / پاییز ۱۴۰۱

🔶 رمان «زنده گور» / مرتضی فخری / نشر مهری لندن / پاییز ۱۴۰۱

🔷 سفرنامه‌ی «در مسیر اندراب»/ ابوالفضل شکیبا / نشر بنیاد شهید خیرمحمد خیرخواه / زمستان ۱۴٠۱

🔶 رمان «هراس عقرب از مرگ» / هادی خورشاهیان / نشر پرنده / زمستان ۱۴۰۱